Test "Angielskie Opole Lubelskie" w liczbach

Wszystkim uczestnikom testu gratulujemy i zapraszamy w przyszłym roku na 2nd edition :)