Test "Angielskie Opole Lubelskie" - garść informacji

1. Jak się zgłosić?
Formularz można pobrać z naszej strony (wracając na stronę główną i wchodząc w post poniżej tego) i przesłać na adres: angielskie.opolelubelskie@gmail.com lub (w razie trudności z pobraniem formularza) przesłać na ten sam adres e-mail dane: imię i nazwisko uczestnika, miejsce zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu i rok urodzenia lub dokonać zapisu osobiście (w godzinach otwarcia szkoły) lub telefonicznie.

2. Czy są jakieś ograniczenia?
Ukończony 13 rok życia najpóźniej w dniu zgłoszenia (nie ma górnej granicy wieku)

3. Czy mogę się zgłosić jeśli mieszkam poza Opolem Lubelskim/ poza gminą/ powiatem/ województwem?
Tak

4. Gdzie i o której się odbywa test?
9 czerwca od 16:00 (rejestracja od 15:30) w Opolskim Centrum Kultury (ul. Lubelska 30, Opole Lubelskie). Test trwa 90 minut, czyli o 17:30 jest po tak zwanym "wszystkim"

Masz więcej pytań?
Napisz: angielski.jollyjelly@gmail.com
Zadzwoń: 576 155 959
Lub nas odwiedź: Nowy Rynek 2 (1. piętro) Opole Lubelskie