Oferta na rok szkolny 2022/23 ZAPRASZAMY!

 OFERUJEMY:

ZAJĘCIA GRUPOWE:
 • test diagnostyczny kwalifikujący do grupy,
 • 64 spotkania w roku szkolnym,
 • zajęcia 2 razy w tygodniu, trwające 60 minut (30 minut w przypadku 6-latków),
 • komplet materiałów i podręczników (lub materiałów drukowanych w przypadku grup 7- i 8-klasistów),
 • zajęcia w maksymalnie 8-osobowych grupach,
 • raporty postępów w nauce (semestralne),
 • możliwość uczestnictwa w wydarzeniach dodatkowych (2-3 razy w roku),
 • informacja o zrealizowanym materiale w razie nieobecności słuchacza (przy wcześniej zgłoszonej nieobecności),
 • dyplom ukończenia kursu wraz z oceną końcową.

Cena za rok zajęć 
(wrzesień 2021 - czerwiec 2022):

172 zł x 9 rat (= 1548 zł) - dzieci 6-letnie

238 zł x 9 rat (= 2142 zł) - dzieci i młodzież w wieku szkolnym oraz dorośli


ZAJĘCIA INDYWIDUALNE:
 • test diagnostyczny określający poziom zaawansowania językowego,
 • możliwość połączenia słuchaczy w grupy 2-3-osobowe,
 • zajęcia 1 raz w tygodniu, trwające 60 minut,
 • komplet materiałów drukowanych (podręcznik jest dodatkowo płatny),
 • poziom oraz program dostosowywany do potrzeb słuchacza,
 • dyplom ukończenia kursu wraz z oceną końcową.
Cena za 60 minut zajęć: od 78 zł/1 os
50 zł/os (w przypadku dwóch słuchaczy)


INNE:
 • jednorazowe konsultacje językowe,
 • spotkania korepetycyjne (regularne bądź okazjonalne),
 • warsztaty okolicznościowe (spotkania grupowe z językiem angielskim - program ustalany indywidualnie),
 • drobne tłumaczenia z języka polskiego na angielski i z angielskiego na polski.
Cena: ustalana indywidualnie