"Angielskie Opole Lubelskie" - garść podsumowań


W teście "Angielskie Opole Lubelskie" wzięli udział uczniowie ze Szkół Podstawowych - w Skokowie (przygotowani przez Panią Joannę Biniędę), w Pusznie Godowskim (przygotowani przez Panią Jolantę Mazgaj) i SP nr 1 w Opolu Lubelskim (przygotowani przez Panią Edytę Strawę) oraz reprezentacje szkół średnich - Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Konarskiego w Opolu Lubelskim (uczniowie przygotowani przez Panią Renatę Adamczyk i p. Małgorzatę Popiołek-Słotwińską oraz uczestniczki projektu "Mobilny Nauczyciel - europejska jakość w szkole"), Zespołu Szkół w Poniatowej (przygotowanych przez Panią Barbarę Kramek i Panią Katarzyną Kramek-Mazur) oraz I Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Opolu Lubelskim (przygotowani przez Panią Monikę Romanowską i Panią Małgorzatę Kobiałkę).