Oferta 2017/2018Jolly Jelly Szkoła Języków Obcych oferuje następujące usługi:

1. Zajęcia grupowe z języka angielskiego:
 • test diagnostyczny kwalifikujący do grupy,
 • 64 spotkania w roku szkolnym,
 • zajęcia 2 razy w tygodniu, trwające 60 minut (30 minut w przypadku przedszkolaków),
 • komplet materiałów i podręczników,
 • zajęcia w maksymalnie 8-osobowych grupach,
 • raporty postępów w nauce (miesięczne i semestralne),
 • możliwość uczestnictwa w wydarzeniach dodatkowych (3x w roku),
 • dyplom ukończenia kursu wraz z oceną końcową.
Cena za rok zajęć (wrzesień 2017 - czerwiec 2018):

                               1280 zł (dzieci w wieku przedszkolnym)
                               1728 zł (dzieci i młodzież w wieku szkolnym)
                               1888 zł (przygotowanie do egzaminów, grupy dorosłych)

(przy zapisie w trakcie trwania kursu - zrealizowane godziny zostają odjęte od ceny kursu)
(opłaty za kurs można podzielić na dogodne raty - ustalane indywidualnie)


2. Zajęcia indywidualne z języka angielskiego:
 • test diagnostyczny określający poziom zaawansowania językowego,
 • możliwość połączenia słuchaczy w grupy 2-3-osobowe,
 • 32 spotkania w roku szkolnym (lub wg indywidualnych ustaleń),
 • zajęcia 1 raz w tygodniu, trwające 60 minut,
 • komplet materiałów,
 • poziom oraz program dostosowywany do potrzeb słuchacza,
 • raporty postępów w nauce (miesięczne i semestralne),
 • możliwość uczestnictwa w wydarzeniach dodatkowych (3x w roku),
 • dyplom ukończenia kursu wraz z oceną końcową.
Cena za rok zajęć (wrzesień 2017 - czerwiec 2018):

                               od 57 zł/h (zajęcia indywidualne)
                               od 35 zł/h/os (zajęcia 2-osobowe)

(opłaty za kurs można podzielić na dogodne raty - ustalane indywidualnie)


3. Usługi dodatkowe:
 • jednorazowe konsultacje językowe,
 • spotkania korepetycyjne (regularne bądź kilku-razowe),
 • warsztaty okolicznościowe (spotkania grupowe z językiem angielskim - program ustalany indywidualnie),
 • drobne tłumaczenia z języka polskiego na angielski i z angielskiego na polski,
Cena: ustalana indywidualnie